araki's  BNR34


HKS  Vカム ステップ1
カムカバーは赤に塗装でした。
   

 

フジムラオートのHPへ行く